اتاق اصناف شهرستان قائنات

اتاق اصناف شهرستان قاینات | اتاق اصناف قاین,اصناف قائن,اتحادیه های قاین,اصناف زیرکوه,اتحادیه های زیرکوه

برگه جرایم مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

همانگونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به... 

برگزاری کلاس آموزشی پروانه کسب نیمه دوم شهریور ۱۳۹۶

کلاس آموزش پروانه کسب شهرستان قاینات مورخ ۲۱ و۲۲شهریور ماه سال ۹۶ ساعت ۹صبح در سال اجتماعات با حضور ۲۰نفر از کسبه... 

ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۱۳۹۵

همانگونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام... 

برگزاری نمایشگاه پاییزه در شهر قاین

از مورخ۱۹شهریور به مدت ۸ روز نمایشگاه فروش پاییزه در شهرستان قاین برگزار میگردد.در نمایشگاه فوق از صنوف کیف و کفش،... 

ضرورت بکارگیری گواهی الکترونیکی(توکن)

نظر به ضرورت امنیت معاملات در هنگام تنظیم قرار داد در سامانه املاک و مستقلات کشور و به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی... 

برگزاری کلاس آموزشی نیمه اول شهریور ماه ۱۳۹۶

کلاس آموزش پروانه کسب شهرستان قاینات مورخ ۵ و ۶شهریور ماه سال ۹۶ ساعت ۹صبح در سال اجتماعات با حضور ۲۴نفر از کسبه... 

اخبار اتاق اصناف قاینات

همانگونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی مبتنی بر شفافیت میباشد . لذا با عنایت به چنین مهمی صرفا بررسی تراکنشهای بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی فاقد وجاهت قانونی وعملی است.

shutterstock_116022664-tax

جدیدترین اخبار اتحادیه ها

همانگونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی مبتنی بر شفافیت میباشد . لذا با عنایت به چنین مهمی صرفا بررسی تراکنشهای بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی فاقد وجاهت قانونی وعملی است.

shutterstock_116022664-tax

اطلاعیه های جدید

همانگونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت های اقتصادی پنهان و زیرزمینی و تشویق به انجام امور اقتصادی مبتنی بر شفافیت میباشد . لذا با عنایت به چنین مهمی صرفا بررسی تراکنشهای بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی فاقد وجاهت قانونی وعملی است.

shutterstock_116022664-tax
Amoozesh
shutterstock_116022664-tax
Amoozesh
6786dc15-0e75-4045-89ce-aed8a016d81c
12
Tax-Burden
shutterstock_116022664-tax
Amoozesh
hhe2335-day-reporter


آخرین بروز رسانی: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

جدیدترین مطالبسایت مقام معظم رهبری

سایت ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

سایت وزارت صنعت,معدن و تجارت

سایت اتاق اصناف ایران

سازمان صنعت,معدن و تجارت خراسان جنوبی

هفته نامه طنین قاین

سایت شهرداری قاین

شماره های تماس اتاق اصناف قاین